Skip to content

ਨਟਸਫੋਰਡ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ

£7.80

  • ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ
  • ਟਵਿਨ ਸੂਈ ਦੀ ਸਿਲਾਈ
  • ਰਿਬਡ ਵੇਲਟ
SKU: Knutsford Sweatshirt Category:

Crewneck Sweatshirt, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Weight 3 ਕਿਲੋ