ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

Bib Pinafore

£11.94

  • Fully lined
  • Wrapover skirt with two buttons for fastening
  • Permanent knife pleates at the back
  • Plain front
  • ਸਾਦਾ - ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ
SKU: INN Bib Pinafore ਸ਼੍ਰੇਣੀ:
  • Fully lined
  • Wrapover skirt with two buttons for fastening
  • Permanent knife pleates at the back
  • Plain front
  • ਸਾਦਾ - ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਰ 1 ਕਿਲੋ