Skip to content

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੂਲਵੇਅਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕroਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋਕ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੂਲੀਵੇਅਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 01582 462120.